Koszyk walutowy - strona 3

Bezpieczeństwo rynku usług finansowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bartosz Borysewicz
 • Analiza i rating sektora finansowego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

lub ich koszyka), walutowych (ceny walut lub ich koszyka) i/lub towarowych. - Ochrona klienta w przypadku polisy...

Wykład - traktaty integracyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo europejskie i integracja europejska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1547

członkowskich Wspólnot Europejskich (tzw. „koszyka walutowego”). Zgodnie z postanowieniami Rady Europejskiej...

Finanse międzynarodowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

jest na podstawie koszyka walutowego, składającego się z 10 walut krajów Unii Europejskiej, proporcjonalnie...

Finanse - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Finanse
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2261

lub koszykiem walutowym. Elastyczność kursu stałego może być różna w zależności od przyjętej szerokości marż...

Pieniądz i finanse - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798

dopuszczalnych wahań kursu do 25% (plus-minus 12,5%) 1 styczeń 1999 Zmiana struktury koszyka walutowego ( euro 55...

Bankowość - notatki - system bankowy

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni
 • dr Janina Laudańska-Trynka
 • Bankowość
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2723

Bankowość - System bankowy- jako ogniwo systemu finansowego państwa jest zespołem norm prawnych, instytucji i instrumentów spełniającym takie funkcje w gospodarce: zapewnienie mechanizmu gromadzenia środków finansowych i ich podziału pomiędzy różne przedsięwzięcia/ zapewnienie sposobów rozliczania ...