Koszty pośrednie - strona 3

Kalkulacje nr 2 - testy.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

strukturę i zasady kalkulacji kosztów pośrednich, służą do dokładnego ustalenia wielkości kosztów pośrednich...

Ćwiczenia 6- rachunek kosztów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksandra Sulik-Górecka
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 245
Wyświetleń: 854

gdzie gromadzone są koszty bezpośrednie (wprost) A koszty pośrednie są rozliczane za pomocą kluczy rozliczeniowych...

Układ kalkulacyjny kosztów - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

społecznych oraz odpisy na fundusze specjalne Jako koszty pośrednie traktowane są te elementy kosztów...

Kalkulacja doliczeniowa

 • dr hab. inż. Mirosław Wasilewski
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3178

pozycji kalkulacyjnych wprost na karcie kalkulacyjnej tego zlecenia. Kwotę kosztów pośrednich obciążającą...

Koszty własne usług transportowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Robert Tomanek
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1694

zmienne idą w górę, koszty pośrednie zachowują się skokowo a koszty stałe są stałe: Jeśli mieścimy...