Koszt krańcowy - strona 13

Ekonomia dobrobytu - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż Małgorzata Wyganowska
 • Ekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 931

do czynienia wówczas, gdy społeczny koszt krańcowy produkcji dobra różni się od społecznej korzyści krańcowej...

Krańcowa produkcyjności

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

odpowiednio towarzyszy spadek a potem wzrost kosztów krańcowych. Kiedy produkt krancowy wzrasta każdy kolejny...

Maksymalizacja zysku w przedsiębiorstwie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1505

osiąga maksimum zysku w punkcie przecięcia się krzywej kosztów krańcowych z krzywą utargu krańcowego...

Rachunek ekonomiczny w marketingu 3

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1204

Zrównując utarg krańcowy z kosztem krańcowym, który wynosi 6 dol., otrzymujemy:30 – Q2 – 2Q1 = 6 lub r...

Konkurencja doskonała i monopol-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 441

, przedsiębiorstwo osiąga maksimum zysku w punkcie przecięcia funkcji kosztów krańcowych z funkcją utargu krańcowego...

Monopol - konkurencja doskonała

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1106

, przedsiębiorstwo osiąga maksimum zysku w punkcie przecięcia funkcji kosztów krańcowych z funkcją utargu krańcowego...

Koszty

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Marek Garbicz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1505

, MC - koszt krańcowy, p - cena produktu, TR - utarg całkowity. Pani Zosia prowadzi samodzielnie zakład...