Korund - strona 6

Mineralogia i petrografia - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Surowce mineralne i chemiczne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4445

. Kalcyt 4. Fluoryt 5. Apatyt 6. Ortoklaz 7. Kwarc 8. Topaz 9. Korund 10 Diament czyste aluminium...

Kompozyty ceramika i polimer - wykład

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Praca inżynierska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1113

proszkowego należy użyć proszków twardych materiałów, np. korundu. Od rodzaju proszku zależy także silnie...

Materiały ogniotrwałe - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Projektowanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1204

. Tworzy si stop, w którym rozpuszczaj si krystaliczne sk adniki materia u ogniotrwa ego, g ównie korund...