Korpus dyplomatyczny - strona 6

Prawo konsularne-egzamin

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1799

. Korpus konsularny. W odróżnieniu od korpusu dyplomatycznego może istnieć więcej niż jeden korpus...

Wykłady prawo międzynarodowe

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • dr Brodowski
  • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 3199

lub inny wypadek losowy Pracownicy tworzą korpus dyplomatyczny pod wodzą dziekana sprawującego najdłuższą służbę...

Logistyka kompedium 23 strony

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2072

1. Pojecie i specyfika stosunków międzynarodowych. Stosunki międzynarodowe to transgraniczne interakcje podmiotów polityki w środowisku poliarchicznym. Trzy elementy ; 1) podmiotem są suwerenne państwa i uczestnicy niesuwerenni, 2) przedmiotem są działania wykraczające poza granice jednego państwa, ...

Bezrobocie - zatrudnienie

  • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
  • Makroekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3171

Dwa pliki omawiają następujące zagadnienia:a zatrudnienie, płaca realna, struktura ludności w wieku produkcyjnym, metoda wykorzystywana w statystyce urzedów pracy, metoda wykorzystywana w badaniach aktywności ekonomicznej ludności( bael ), zasoby i strumienie, wielkość zasobu bezrobocia, typy bezro...