Konwencja wiedeńska ratyfikacja - strona 11

Prawa człowieka - wykład 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 868

XI 1989 - konwencja Praw Dziecka (194 ratyfikacje) 2001 - protokół ws zakazu angażowania dzieci...

Prawo międzynarodowe w okresie kapitalizmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1211

, nieinterwencji i nienaruszalności terytorialnej oraz zasadę równości państw Kongres Wiedeński (1815r.)  ustalono...

Podstawy prawa - wykład I

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Lic
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 4389

międzynarodowe (konwencje itd) Tylko takie umowy, na które została wyrażona zgoda na ratyfikację Sejmu w drodze...

Wykład - Pełnomocnictwa do zawarcia traktatu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

. Konwencji domniemanie w stosunku niektórych kategorii osób, które nie muszą przedstawiać pełnomocnictw...

Wykład - Traktat a państwa trzecie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 623

wiedeńskiej wynika, że nałożenie zobowiązania wynika w sposób wyraźny - pisemny. Konwencja przewiduje jedynie...

Miedzynarodowe prawo publiczne

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Międzynarodowe prawo publiczne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3927

się jako zwyczaj międzynarodowy; 1969 - skodyfikowane w Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatów. Karta Narodów...

Prawne uwarunkowania handlu międzynarodowego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735

; Konwencja wiedeńska o międzynarodowej umowie sprzedaży towarów , 1980 Konwencja Narodów Zjednoczonych...