Prawo międzynarodowe a prawo krajowe.- Wykład

Nasza ocena:

4
Pobrań: 1736
Wyświetleń: 13608
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe a prawo krajowe.- Wykład - strona 1

Fragment notatki:

Tematem wykładu są relacje między prawem międzynarodowym publicznym a prawem krajowym. 2-stronicowa notatka w formacie doc. w treści notatki można spotkać się z następującymi zagadnieniami: różnice między prawem międzynarodowym publicznym a prawem krajowym, różnice wg kryterium podmiotowego, metody regulacji, źródła prawa, samoistne źródła prawa, niesamoistne źródła prawa, umowy międzynarodowe, traktaty, konwencje, karty, podział umów, tryb zawierania umów, zwyczaje międzynarodowe, immunitet dyplomatyczny, sposób realizacji norm, relacje strukturalne, pacta sum servanda.

Prawo międzynarodowe publiczne a prawo krajowe
Różnice:
Kryterium podmiotowe
- prawo krajowe jest prawem o zasięgu ogólnokrajowym
- prawo międzynarodowe publiczne reguluje stosunki pomiędzy suwerennymi państwami, albo między państwami a innymi podmiotami;
B) metody regulacji
- obszar łącznej regulacji jest bardzo duży
C) kryterium podmiotowe
- prawo krajowe - zależy od gałęzi prawa; pierwotne i wtórne
- prawo międzynarodowe publiczne - suwerenne państwa; organizacje międzynarodowe (ONZ); Europejska Konwencja Praw Człowieka, Europejski Trybunał Praw Człowieka - gdy środki krajowe się wyczerpią;
D) źródło prawa:
- w systemie prawa krajowego - ośrodek decyzyjny centralny; akty o mocy powszechnie obowiązującej;
- prawo międzynarodowe publiczne - poszanowanie suwerenności państw; brak państwa „światowego”; Samoistne źródła prawa:
- umowy międzynarodowe
- zwyczaje
- powszechnie przyjęte zasady
- uchwały organizacji międzynarodowych
Niesamoistne źródła prawa:
- doktryna prawa międzynarodowego
- zalecenie organizacji międzynarodowych
Umowy międzynarodowe - traktaty, konwencje, karty…. - nazwa przesądza o treści:
- traktat- największe znaczenie
- karta - umowa wyższej rangi
- konwencja - administracyjno - prawna
Podział umów:
a)treść - kulturalne, społeczne, wojskowe
b)ilość podmiotów - dwu-, wielo- stronne
c)wzajemny stosunek - główne, wykonawcze
d)dopuszczalny dostęp państw trzecich - otwarte, zamknięte
e)czas - bezterminowe, terminowe
* konkordat - umowa z Watykanem; tylko jedna strona obowiązywania - dane państwo;
Tryby zawierania umów :
- ratyfikacja
- podpisanie
- zatwierdzenie
- wymiana dokumentów
Zwyczaje międzynarodowe - powszechna praktyka państwa
Immunitet dyplomatyczny - zwolnienie przedst. Państwowego z jurysdykcji sądowej
E)sposób realizacji norm:
- prawo krajowe - centralny ośrodek decyzyjny; wymuszalność, samopomoc- niedopuszczalna!
- prawo międzynarodowe publiczne - brak centralnego ośrodka decyzyjnego, egzekwowanie prawa; brak sankcji (presja opinii publicznej, restrykcje gospodarcze); samopomoc
-umów należy przestrzegać - pacta sum servanda
- zasada wzajemności
F)relacje strukturalne
- prawo międzynarodowe publiczne - inkorporacja ->transformacja, promulgacja (oficjalne ogłoszenie prawa), ratyfikacja (uroczysta forma), recepcja
Większość państw - prawo międzynarodowe publiczne jest nadrzędne
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Weronika napisał(a):

2017-10-09 10:33:53

zajebista