Konwencja wiedeńska kazusy

Spis konwencji

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Anna Trocka
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1183

o statucie uchodźców z 1951 r. Prawo dyplomatyczne i konsularne Konwencja wiedeńska o stosunkach...

Wykład - Zasada pacta sunt servanda

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 644

Zasada pacta sunt servanda Konwencja wiedeńska ujmuje tą zasadę w art. 26. W tytule umieszcza...