Prawo międzynarodowe - kazusy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 1869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe - kazusy - omówienie  - strona 1 Prawo międzynarodowe - kazusy - omówienie  - strona 2 Prawo międzynarodowe - kazusy - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE - KAZUSY
Rada Bezpieczeństwa ONZ głosowała w sprawie zastosowania sankcji wobec państwa A. Dwa państwa, w tym Wielka Brytania, wstrzymały się od głosu. Trzy państwa, w tym Chiny, były nieobecne. Francja nie wzięła udziału w głosowaniu, a pozostali członkowie Rady zagłosowali `ZA'. Czy ta uchwała została podjęta? Wg art. 27. Karty Narodów Zjednoczonych uchwała nie powinna zostać podjęta, lecz została. Zadziałała tu zasada, że literalne znaczenie słów nie zawsze jest wiążące.
Państwo A związało się umową międzynarodową przewidującą zakaz stosowania kary śmierci. Jednak pewien sędzia w tym kraju orzekł tę karę na podstawie obowiązującego wcześniej prawa. Po fakcie tłumaczył, iż jego decyzja nie może być podstawą odpowiedzialności tego państwa, bo on, jako sędzia jest niezawisły i podlega tylko ustawie, co gwarantuje mu konstytucja.
Oceń rozumowanie sędziego.
Oceń spełnienie przesłanek odpowiedzialności państwa w tej sytuacji.
Państwa X i Y znajdują się w sporze, który jest rozpatrywany przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Państwo X nie jest członkiem ONZ. Państwo Y jest członkiem ONZ, a nawet jest członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rada Bezpieczeństwa ONZ zaprosiła państwo X do wzięcia udziału w dyskusji nad omawianym sporem. Państwo Y zaprotestowało. Czy państwo Y miało rację?
Zgromadzenie ogólne ONZ dokonało wyboru niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Mając na względzie szczególne zasługi jednego z ustępujących członków Rady, Zgromadzenie przedłużyło jego kadencję o 2 lata. Czy było to zgodne z postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych?
Państwa X i Y zawarły traktat, który zobowiązał państwo Y do usunięcia morskich baz wojskowych w miejscowości A. We wstępie do umowy podkreślono, że X i Y dążą do pokojowego ułożenia swoich stosunków. Po wejściu w życie traktatów, państwo Y zlikwidowało bazę w miejscowości A, ale zbudowało nową w odległości 5km. Państwo X zaprotestowało. Kto ma rację?
X - Art. 31, ust. 1 i 2 Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatów
Państwa A, B, C, D zawiązały umowę o ułatwieniach w odprawie granicznej, która przewidywała pewne przywileje dla państwa E. Umowa zawierała zapis: Państwa trzecie, dla których traktat ustanawia prawa, muszą te prawa przyjąć wyrażając to na piśmie. Państwa A, B, C, D zaczęły wykonywać traktat. Jednak państwo E nie było traktowane w sposób uprzywilejowany. E zaprotestowało. Czy miało rację? NIE - Art. 36. K. Wiedeńskiej o Prawie Traktatów
Na konferencji międzynarodowej uzgodniono tekst pewnej konwencji. Państwo K akredytowało swojego przedstawiciela na tę konferencję, nie wystawiając mu szczególnego pełnomocnictwa. Przedstawiciel podpisał tę umowę. Czy jego czyn będzie prawnie skuteczny?


(…)

… i dlaczego? O odszkodowanie od państw X i Y mogą starać się państwa W i T, o czym mówią Art.2, 3, 4 Konwencji Wiedeńskiej o Odpowiedzialności Państw za Szkody Wywołane przez Obiekty Kosmiczne.
Obywatel państwa N latając prywatną awionetką zarejestrowaną w państwie N przeleciał nad wyłączną strefą ekonomiczną państwa P i jego strefę przyległą i morzem terytorialnym. Lotnictwo wojskowe tego państwa zmusiło go do lądowania…
… stanowiska. Umowy 3, 4, 5 zaczęły być wykonywane. Jaki jest status poszczególnych umów? Art. 46. Konw. Wied. o Prawie Traktatów
Państwa M i N zawarły umowę o wyznaczeniu odcinka wspólnej granicy. Po wejściu w życie umowy zauważono, że przez błędne określenie współrzędnych geograficznych granica przesunęła się o kilka kilometrów na niekorzyść państwa M. Państwo M zaproponowało wniesienie określonych poprawek…
… zastrzeżenia? TAK, na warunkach ogólnych, wg Art.19 i 20 Konw. Wied. o Sukcesji Państw
Pan X, obywatel państwa A, uzyskał w państwie B azyl polityczny. Państwo A ścigało pana X za popełnienie przestępstwa pospolitego, które nie było karalne w państwie B. Państwo A zwróciło się do państwa B o ekstradycję pana X. Między państwem A i B nie obowiązuje umowa ekstradycyjna. Czy państwo B może wydać państwu A pana X? NIE
Czy brak umowy ekstradycyjnej uniemożliwia wydanie? NIE
Czy można wydać osobę, która uzyskała azyl polityczny? NIE
Czy niekaralność czynu w państwie B wyklucza ekstradycję? NIE
Obiekt kosmiczny zarejestrowany w państwie X został wypuszczony przez to państwo z urządzeń znajdujących się na terytorium państwa Y. Na orbicie okołoziemskiej zderzył się on z niewielkim meteorem. W trakcie spadania staranował…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz