Kontrakt terminowy - strona 5

Giełda

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1316

, obligacje, warranty i kontrakty terminowe. CeTO jest miejscem debiutu małych spółek, które nie mogą spełnić...

Giełda - podstawowe informacje

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Katarzyna Sołkowicz
  • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

papierów wartościowych polega na sprzedaży kontraktu terminowego, a przed jego wzrostem - na zakupie...

Ryzyko stopy procentowej - omówienie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Zbigniew Klimiuk
  • Ekonomika banku komercyjnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

funkcjonowania rynków kontraktów terminowych jest izba rozrachunkowa. Rozliczanie transakcji futures następuje...

Giełda Papierów Wartościowych

  • Uniwersytet Gdański
  • dr hab. Teresa Gostkowska-Drzewicka
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje i jednostki indeksowe. Od 1 lipca 2010 r. inwestorzy uzyskali...