Konstytucja 3 maja - strona 16

Historia polski - RÓDŁA POZNANIA PRAWA W OKRESIE MONARCHII PATRYMONIAL...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2149

Źródła prawa(fontes iuris)w monarchii patrymonialnej: 1.Prawo zwyczajowe- powstało, gdy państwo, poprzez wyroki sądowe sankcjonowało zwyczaje regulujące postępowanie między jednostkami; 2.Prawo stanowione(wydawane ustnie przes monarchów -statuty-, rzadko z tego korzystał. Dotyczyły częściej org. pań...

Notatki prawo

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Poznań
 • dr Piotr Sadowski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1792

września 1787). Za drugą na świecie, a pierwszą w Europie, uznaje się najczęściej polską Konstytucję 3 maja...

Zagadnienia na zaliczenie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 770

Konstytucji 3 Maja 1791: • wł.ustawodawcza: sejm dwuizbowy, brak liberum veto; •wł.wykonawcza: rząd - Straż...

Doktryna konserwatywna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2254

- wolność szlachecka - krytyka Konstytucji 3 Maja - wszelka wiedza zawarta jest w objawieniu, a poznaje...

Socjologia - stereotypy narodowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1358

polskości i spajał naród w nieszczęściu). Konstytucja 3 Maja uznawała wiarę rzymsko-katolicką za panującą...

Józef Bohdan Zaleski - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

Konstytucji 3 maja, rozbiory i wreszcie powstanie listopadowe. Polska przedstawiona jest w wierszu jako naród...

Umcs administracja lublin

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2961

Rzeczpospolitej Szlacheckiej - w Konstytucji 3 Maja zostały połączone w jeden sąd ziemiański. Sąd oprawcy...

Historia administracji i ustroju

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Wiśniewska-Jóźwiak
 • Historia administracji i ustroju
Pobrań: 1743
Wyświetleń: 2660

nadzorcza zlikwidowana ostatecznie 22.04.2012 USTAWODAWSTWO SEJMU 4 LETNIEGO - uchwalił Konstytucję 3 Maja...