Doktryna konserwatywna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2254
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doktryna konserwatywna - strona 1 Doktryna konserwatywna - strona 2 Doktryna konserwatywna - strona 3

Fragment notatki:

Zmierczak. Notatka składa się z 7 stron.
Doktryna konserwatywna 1. Klasyczny wykład konserwatyzmu - Edmund Burke (1729-1797)
2. Podstawowe elementy wspólne myśli konserwatywnej
3. Konserwatyzm teokratów francuskich - de Maistre i de Bonald; obrona chrześcijaństwa - Donoso Cortés
4. Konserwatyzm niemiecki - Wilhelm i Friedrich Schlegelowie, Achim von Arnim, Karol Friedrich von Hardenberg (Novalis)
5. Niemiecka szkoła historyczna - Friedrich Karl von Savigny, Puchta, Gustav Hugo
6. Ewolucja brytyjskiego konserwatyzmu - Benjamin Disraeli (1874-1880), Robert markiz Salisbury (1830-1903)
7. Szczególny przypadek niemiecki - rewolucyjny konserwatyzm: Arthur Moeller van den Bruck, Oswald Spengler, Hermann Rauschning
8. Konserwatyzm amerykański - Russell Kirk (1918 -1994), Irving Babbit, Thomas Stearns Elliot, Eric Vogelin, Leo Strauss. Neokonserwatyzm - Irving Kristol.
9. Konserwatyzm po II wojnie światowej - Michael Oakeshott (1901 - 1990) - idea stowarzyszenia obywatelskiego, krytyka racjonalizmu w polityce
10. Konserwatyzm w polskiej myśli politycznej: Henryk Rzewuski, ks. Adam Jerzy Czartoryski
1. Edmund Burke (1729-1797) - „Rozważania o Rewolucji we Francji”
- konserwatywna definicja narodu
- protoplasta współczesnych konserwatystów - common sense - powszechne odczucie społeczne
- dopominał się o wolność kolonii w Ameryce Północnej, pełne prawa dla katolików, niezależność Irlandii
- był przeciwny handlu niewolnikami, uznawał za niesłuszne karanie więzieniem homoseksualistów
- podważenie optymistycznej kategorii postępu
- przeciwny pozbawienia ludności wiary (religii)
- nie zawsze realizacja celów utylitarnych przynosić musi ludziom dobro
- człowiek jest kształtowany przez środowisko wspólnot, w jakich żyje, które dostarczają mu wzorów zachowań
- umowa człowieka z Bogiem stoi u podstaw powstania pierwszych społeczności
- losy każdej społeczności odmiennie kształtowała historia
- prawo kształtuje się spontanicznie w trakcie historii, a władza nadaje mu jedynie obowiązujący kształt
- powolne i ostrożne reformy, niezakłócające organicznego rozwoju
- naród - organiczny związek przeszłych, przyszłych i obecnych pokoleń
- wspólnota jest źródłem i gwarantem praw człowieka - krytyka Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela - abstrakcyjne prawa, dopuszcza do władzy ludzi, którzy nie są do tego przygotowani
- potrzeba działania zgodnie z rozumem
- zwolennik parlamentaryzmu i monarchii konstytucyjnej [Chwalebna Rewolucja 1668]
- występował w obronie systemu partyjnego, konkretnie dwupartyjnego
- był przeciwnikiem egalitaryzmu (cenzus urodzenia i majątku)


(…)

… uznania pozycji Boga)
5. Niemiecka szkoła historyczna
5.1. Friedrich Karl von Savigny (1779-1861)
- prawo jako wytwór historii
- „O powołaniu naszych czasów do ustawodawstwa i nauki prawa” - praca polemiczna wobec Kodeksu Napoleona
- Kodeks Napoleona eliminuje czynnik historyczny z prawodawstwa
- prawo kształtuje się w procesie historycznym, irracjonalnym (niepoznawalnym dla ludzkiego rozumu…
… upadku cywilizacji Zachodu
8.6. Irving Kristol (1920-2009) - neokonserwatyzm
a. konserwatyzm
- hasłem wywoławczym leseferyzm
- brak akceptacji dla współczesnej kultury masowej i problemów społecznych wielkich miast - zagrożenie dla podstaw (tradycji) społeczeństwa amerykańskiego
- społeczeństwo stabilne, oparte na zdrowych fundamentach niewzruszonych zasad
- wroga postawa wobec komunizmu
- konserwatyzm intelektualny - przedstawiciele to wielkomiejscy intelektualiści, podkreślenie dystansu wobec kwestii politycznych
b. Kristol
- utrzymanie mechanizmów wolnorynkowych połączone z państwem zabezpieczenia socjalnego (brak radykalnego leseferyzmu)
- biurokracja zagrożeniem świata współczesnego
- poparcie tradycyjnych poglądów na wspólnoty ludzkie, na rodzinę i religię - przeciwstawia się hasłom relatywizmu
… wierze, mądrości pokoleń zawartej w tradycji, zaufaniu do autorytetów
- zmiany powinny dokonywać się powoli, stopniowo, bez gwałtownych wstrząsów
3. Konserwatyzm teokratów francuskich
- władzę suwerenną sprawuje Bóg
- teokracja - znana już w starożytności
3.1. Joseph de Maistre (1754-1821)
- „Wieczory Petersburskie”
- „Uwagi o rewolucji francuskiej”
- bóg suwerenem
- protestantyzm zniszczył hierarchię…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz