Konsensualna umowa sprzedaży - strona 6

Kontrakty konsensualne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

Kontrakty konsensualne Kupno - sprzedaż (emptio - venditio) - był to kontrakt konsensualny...

Umowa o dzieło

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

dzieła a zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia. Jest to umowa konsensualna, odpłatna...

Zbycie spadku

Pobrań: 14
Wyświetleń: 1358

umowy o zbyciu spadku Umowa o zbycie spadku jest to umowa: rozporządzająca kauzalna konsensualna...

Treść użytkowania wieczystego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

- umowa o przeniesienie użytkowania wieczystego nie jest czynnością konsensualną, gdyż przesłanką...

Prawo cywilne - test 2

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 18277

: konsensualną realną nieodpłatną lub odpłatną w zależności od treści umowy wzajemną zobowiązującą 15. Przedmiot...

Rodzaje czynności prawnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1344

się tym, ze na ich podstawie obie strony mają uzyskać pewną korzyść majątkową, Przykład: umowa sprzedaży, o dzieło, zamiany...

Prawo umów VI

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

. Można było jednostronnie odstąpić od sprzedaży po zawarciu umowy, wymagało to z klauzul, z samej zasady to nie działało...