Zarządzanie zasobami ludzkimi - pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie zasobami ludzkimi - pojęcia - strona 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi - pojęcia - strona 2 Zarządzanie zasobami ludzkimi - pojęcia - strona 3

Fragment notatki:


Kształtowanie wew firmy internistyczne/zew:ekster. Wynagrodzenie całkowity dochód pracownika
wynikający z podjęcia wykonania określonej pracy . Różnia płaca wynagrodzenie =placa+korzyścipozapłacowe+korz. pozamaterialne Składnikiwynagrodzeń: płaca/premie nagrody prowizja/udział w zyskach bonusy (perki lub perkwizyty) składniki majątkowo-finansowe akcjeKierunki polityki płac taktyka lidera płacowego firma reklamuje oferujące najwyższe wynagrodzenia taktyka solidnego środka nie odstają od średniej krajowe taktyka ogona płacowego firma decyduje się na podkreślanie możliwości zapewnienia innych form wynagradzania Formy płac:   Płaca akordowa związana z wynikami pracy akordzie czasowym- jest określony czas niezbędny do wykonania zadania. Akord od sztuki- liczba operacji którą trzeba wykonać w danym czasie/ Dniówka zadaniowa/ Prowizja udzielana sprzedawcom za uzyskanie określonego wyniku sprzedaży. Rodzaje umów o pracę: umowa na czas nie określony, umowa na czas określony,umowa na czas wykonywania określonej pracy,umowa na zastępstwo,umowa na okres próbny. Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić na skutek: porozumienia stron/rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem/rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenie/ z upływem czasu, na który była zawarta. Urlop zagwarantowana prawem przerwa w wykonywaniu pracy.20 dni KRÓCEJ niż 10 lat26 WIĘCEJ 10 latUrlop na żądanie pracownika trwa nie więcej niż 4 dni w każdym roku Kontrakt menedżerski zatrudnienia menedżerów może być zawierany na czas nie określony i określony krótszy niż 2-3
DEREKRUTACJA : ograniczenie zatrudnienia w organizacji.Skutki: Pozytywne :Obniżki kosztów o płace zwolnionych Oszczędności na pozostałych kosztach (narzuty na płace, BHP, szkolenia, składki) Poprawa dyscypliny pracy w firmie Korzyści są relatywnie niższe niż skala redukcji. Negatywne: Finansowe koszty redukcji załogi- odprawy, odszkodowania, koszty outplacementu Pogorszenie wizerunku/nastrojów społecznych w firmie. OUTPLACEMENT -zwolnienie monitrowane, kontrolowane. pomocy dla zwalniachych pracowników. wspieranie zwalnianego pracownika odprawy, doradztwo psychologiczne, pomoc w szukaniu nowego miejsc. Outsourcing -dzialania polegające na zleceniu firmie zewnętrznej wykonania odpowiednich zadan,redukowanie nadwyżki zatrudnienia. Umowy cywilno prawne: Jednostronnie i dwustronnie zobowiązujące/ Umowy wzajemne/ realne, konsensualne i abstrakcyjne/losowe/ Nazwane i nienazwane. Apasement- program mający na celu pomoc innym pracownikom/ Zadania związków zawodowych (obrona praw pracownika/przestrzeganie przepisów/zawieranie układów/reprezentowanie) Proces oceniania pracowników (procedura zmierzająca do zebranie inf uzyskanych od pracowników w celu określenia efektów pracy/podlegają podwładni i przełożeni) System powienien by

(…)

…(procedury kompleksowego porównania firm)Warunki pracy(materialne środowisko/społeczne warunki) TECHNIKIszkolenia(sonsornig,mentroing,coaching)Techniki oceniania pracowników(ocena opisowa/wydarzeń krytycznych/skala ocen/testy rankingi/porównanie parami/metoda 360/poty folio personalne szersze:
Kształtowanie wew firmy internistyczne/zew:ekster. Wynagrodzenie całkowity dochód pracownika wynikający z podjęcia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz