Koniugacja - strona 4

Fimbrie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Małgorzata Alicja Brauncajs
 • Mikrobiologia jamy ustnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1120

(plazmidy, chromosomalny DNA) z komorki dawcy (F+, R+, Hfr) do biorcy (F-, R-, Hfr-) w procesie koniugacji...

Ablativus Absolutus

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Tarabasz
 • Łacina
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1925

. PARTICIPIUM PRESENTIS ACTIVI imiesłów czasu teraźniejszego strony czynnej dla koniugacji I i II: NOMINATIVUS...

Wejściówka - antybiotyki

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Barańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

taksonomicznyc,w procesach transformacji,transdukcji, koniugacji. Mechanizm odporności-synteza enzymu...

Wejściówka - bakteriofagi

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Barańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 931

i bio) transformacja -aktywne pobier DNA przez organ jednokom; koniugacja-poziomy transfer genów polega...

Język staro-cerkiewno-słowiański - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa
 • Wiedza o historycznym rozwoju języka polskiego
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3094

. Wyszukując tematu 1. (T1) patrzymy na 2 os. lp. (2. sg.), tematu 2 (T2) patrzymy na bezokolicznik: koniugacja...