Konformizm informacyjny - strona 3

note /search

Psychologia w pigułce cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Psychologia
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2310

normatywny - pragnienie by być lubianym, akceptowanym przez innych; Konformizm informacyjny - poddawanie...

Psychologia reklamy 2

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1813

w grupie. Rodzaje konformizmu: • informacyjny - ludzie chcą mieć trafny ogląd świata ale brakuje...

Psychologia społeczna - metody badań

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1603

-          Konformizm informacyjny - obserwacja zachowania innych i zachowywanie się jak one          Konformizm...

Psychologia społeczna-wykłady

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2401

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA-naukowe badanie sposobu, w jaki rzeczywista lub wyobrażona obecność innych ludzi wywiera wpływ na ludzkie myślenie, odczuwanie i zachowanie (Allport) W psychologii społecznej ważniejsze od obiektywnie zaistniałej sytuacji jest jej interpretacja dokon...

Psychologia społeczna Aronson streszczenie

 • Psychologia społeczna
Pobrań: 6097
Wyświetleń: 9044

Psychologia Społeczna serce i umysł Elliot Aronson Timothy D. Wilson Robin M. Akert SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie do psychologii społecznej 2 2. Metodologia: proces przeprowadzania badań 3 3. Dysonans poznawczy a potrzeba podtrzymywania samooceny 5 4. Poznanie społeczne: w jaki sposób myślim...

Aronson - opracowanie - Psychologia społeczna

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 2520

Psychologia Społeczna serce i umysł Elliot Aronson Timothy D. Wilson Robin M. Akert SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie do psychologii społecznej 2 2. Metodologia: proces przeprowadzania badań 3 3. Dysonans poznawczy a potrzeba podtrzymywania samooceny 5 4. Poznanie społeczne: w jaki sposób myśl...

Aronson - opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1344

Psychologia Społeczna serce i umysł Elliot Aronson Timothy D. Wilson Robin M. Akert SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie do psychologii społecznej 2 2. Metodologia: proces przeprowadzania badań 3 3. Dysonans poznawczy a potrzeba podtrzymywania samooceny 5 4. Poznanie społeczne: w jaki sposób myśl...