Konflikt interpersonalny - strona 76

Wykład - Uczestnicy konfliktu zbrojnego

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Cezary Mik
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1155

Uczestnicy konfliktu zbrojnego w prawie międzynarodowym W PM istnieje obowiązek odróżniania...

Etyka zawodu socjologa

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • ks. dr hab. Witold Kawecki
  • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 854

i podejmować osobistą decyzję w każdym konkretnym przypadku moralnego konfliktu. 1.5. Pracownik nauki uznaje...

Dezorganizacja rodziny

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Polityka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 854

psychospołeczne, zwykle określane jako zjawiska patologiczne rozpoczynające się z reguły od drobnych konfliktów...

Egzamin z finansów na SUM

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 5173

interpersonalna(brak możliwości[chęci] porozumienia się). Kierowanie konfliktem: pobudzenie konfliktu- sytuacja...