Metody pozyskiwania i wykorzystania kapitału- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody pozyskiwania i wykorzystania kapitału- wykład 2 - strona 1 Metody pozyskiwania i wykorzystania kapitału- wykład 2 - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 2
Porównanie głównych cech rynku kapitałowego w ujęciu neoklasycznym i współczesnym Ujęcie tradycyjne
Doskonały rynek o dużym stopniu równowagi
Mały poziom ryzyka, pewność i bezpieczeństwo realizowanych transakcji
Brak konfliktów interesów uczestników rynku
Homogenne oczekiwania inwestorów
Symetria informacji, duża efektywność informacyjna
Brak możliwości indywidualnego oddziaływania na ceny papierów wartościowych
Ograniczone koszty transakcyjne i koszty wejścia i wyjścia z rynku
Ujęcie współczesne
Działalność w warunkach nieskonanego rynku
Występowanie ryzyka i niepewności na rynku
Ograniczenia w pełnej efektywności rynku
Występowanie konfliktów interesów uczestników rynku (w tym problemy agencji)
Zróżnicowane (indywidualne) oczekiwania inwestorów w zależności od poziomu akceptowanego ryzyka
Asymetria informacji
Możliwość negatywnej selekcji tzw. Hazard moralny
Koszty transakcyjne, koszty bankructwa, koszty wejścia i wyjścia z rynku rozróżniające korzyści jego uczestników
Szanse i zagrożenia globalizacji rynków finansowych dla przedsiębiorstwa.
Szanse
Rozszerzenie możliwości pozyskiwania kapitału
Możliwość wyboru konkurencyjnych źródeł finansowania o niższym koszcie kapitału
Międzynarodowa ocena wiarygodności przedsiębiorstw
Stosowanie instrumentów o bardziej skomplikowanej konstrukcji na rozwiniętych rynkach finansowych
Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa
Uzyskanie dużej wartości środków finansowych przekraczających możliwości lokalnych rynków
Zagrożenia
Wzrost ryzyka finansowego, ryzyko kursowe
Konieczność sprostania konkurencji w ujęciu globalnym
Trudność w ocenie ryzyka finansowego
Zaostrzenie warunków pozyskania kapitału
Możliwość wpływu inwestorów zagranicznych na kierunki działania Pb
Dodatkowe koszty wejścia na określone segmenty rynku międzynarodowego
Konflikty interesów można rozpatrywać w następujących płaszczyznach:
Kapitało dawca - kapitało biorca
Wierzyciel - właściciel
Właściciel - zarządzający
Właściciel mniejszościowy - właściciel strategiczny
Do głównych przesłanek powstania konfliktu interesów możemy zaliczyć:
Zróżnicowany dostęp do informacji i związana z tym asymetria informacji
Oddzielenie własności od funkcji zarządzania i związany z tym problem agencji (kosztów agencji)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz