Dezorganizacja rodziny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dezorganizacja rodziny - strona 1

Fragment notatki:

Dezorganizacja rodziny Rodzina jest dla człowieka środowiskiem społecznym, w którym czuje się najbezpieczniej, w sensie społecznym, psychicznym i najlepiej zaspokaja swoje psychospołeczne potrzeby.
Jednak jak to w życiu bywa pojawiają się zakłócenia wywołujące przejściowy lub trwały rozkład podstawowej komórki społecznej , jaką jest niewątpliwie rodzina . Nazywamy to dezorganizacją, ograniczeniem lub zanikiem dotychczas wypełnianych funkcji i ról rodzinnych, zwłaszcza obowiązków małżonków wobec siebie i dzieci , a także dzieci wobec rodziców oraz między rodzeństwem.
Dezorganizację poprzedzają zwykle zaburzenia psychospołeczne, zwykle określane jako zjawiska patologiczne rozpoczynające się z reguły od drobnych konfliktów : alkoholizm , wybuchające często spory i kłótnie, sprzeczki, rękoczyny . Konflikt utożsamiany jest zwykle z walką , wzajemnym wyrządzaniem sobie przykrości, utrudnianiem życia , wtedy to najczęściej dochodzi do kłótni, awantur, a nawet rękoczynów , co w konsekwencji kończy się rozstaniem. Inną formą konfliktu jest starcie wywołane brakiem płaszczyzny porozumienia wobec przedmiotów lub sytuacji , spór powstaje wtedy ,gdy jedna ze stron pragnie bezwzględnie narzucić drugiej stronie swój punkt widzenia, postawę czy sposób działania dla zrealizowania własnych interesów.
Konflikty i kryzysy w rodzinie są nieuniknione, albowiem samo zetknięcie się dwóch osobowości powoduje konfrontację , tam gdzie istnieją rozbieżności co do postaw, celów i sposobów ich realizacji, musi dojść do starcia.
Konflikty możemy podzielić następująco :
- konflikty trwałe, nierozładowane - są wtedy, gdy obie strony nie są skłonne do ustępstw, nie chcą wyjaśnić i usunąć spornych kwestii. Gdy następuje kumulacja tego typu zjawisk pojawia się stan napięcia , nerwowa atmosfera , co z kolei doprowadza do coraz częstszych kłótni i awantur, a w rezultacie do rozstania. - konflikty otwarte - nie stanowiące tak dużego zagrożenia dla trwałości związku, najczęściej mają one charakter sprzeczek, zatargów ,gwałtownej wymiany zdań , kończące się jednak osiąganiem wspólnej płaszczyzny porozumienia . Nie noszą w sobie agresji i z reguły nie powodują dysfunkcji w rodzinie.
-konflikty w zakresie wartości i przekonań - dotyczą osób mogących mieć odmienne poglądy na moralność, ocenę czyjegoś postępowania , ocenę faktów historycznych, czy też słuszności w różnych kwestiach codziennego życia.
Konflikty w zakresie wartości są wspólne dla osób w nich uczestniczących/ zawody sportowe/, mogą być różne np. odmienność upodobań i zainteresowań, wyobrażeń o sposobie spędzania wolnego czasu, nie prowadzą jednak do gwałtownych sporów czy kłótni mogących doprowadzić do rozbicia rodziny. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz