Kompostowanie - strona 11

Osady - wykład - Metody przeróbki

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

(fermentacja metanowa, tlenowa stabilizacja, kompostowanie) - procesy chemiczne (wapnowanie osadu CaO+H2O->CaOH...

GOSPODARKA ODPADAMI

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Robert Jaworski
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 945

lub przez pojazdy zbiorcze 3) kompostowanie odpadów * odpady organiczne - pochodzenia roślinnego i zwierzęcego...

Zwierzęta w mieście

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Michno
 • Ekologia obszarów zurbanizowanych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1365

ogrodnicze, w celu ograniczenia presji na teren podmiejski; konieczność kompostowania odpadów org dla potrzeb...

Segregacja odpadów komunalnych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Waldemar Kępys
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2380

silnie zanieczyszczone spala się, z reszty odzyskuje się celulozę Odpady organiczne - kompostuje...

BIOGAZ Z GOSPODARSTW ROLNYCH.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1106

powstawanie efekty cieplarnianego. Kompostowane w sposób tradycyjny inne odpady roślinne takie jak: słoma...

Wykład 3, model krażenia odpadów, WYKŁAD

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Iwona Kuczyńska
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4900

Kompostowanie Uprzydatnia się odpady do unieszkodliwiania, poprzez rozdrabnianie -uprzydatnia do spalania...