Segregacja odpadów komunalnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2485
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Segregacja odpadów komunalnych - strona 1 Segregacja odpadów komunalnych - strona 2 Segregacja odpadów komunalnych - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdanie z Przedmiotu Gospodarka odpadami do tematy Segregacja odpadów komunalnych. Prowadzący wykłady Maciej Mazurkiewicz, prof. zw. dr hab. inż. Kierunek Inżyniera Środowiska II rok. Sprawozdanie zawiera wstęp teoretyczny, który zawiera: Roczny/masowy wskaźnik nagromadzenia odpadów, roczna produkcja odpadów komunalnych na jednego mieszkańca w Polsce i za granicą. Skład morfologiczny odpadów komunalnych oraz hierarchię postępowania z odpadami. Można dowiedzieć się także oznakowanie tworzyw sztucznych. W drugiej części sprawozdania znajduje się ćwiczenie w którym wcześniej przygotowane odpady zostały posegregowane na różne frakcje. Każdą z nich zważono w celu sporządzenia tabeli i wykresu udziału procentowego.Na końcu znajdują się wnioski oraz sposoby odzyskiwania poszczególnych materiałów.

WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Gasiński Tomasz
Gardzisz Mateusz
Garbaciak Jakub Gospodarka Odpadami
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Rok studiów:
II
Nr ćw.:
2
Data:
03.11.2011
GRUPA 1/2
Temat ćwiczenia:
Segregacja odpadów komunalnych
Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest wyselekcjonowanie/wysegregowanie odpadów pod względem możliwości ich przetworzenia, ponownego użycia itp. oraz wykazanie stosunków procentowych zawartości różnych rodzajów odpadów.
Wstęp teoretyczny:
Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Plan gospodarki odpadami ukazuję jaki typ oraz jaka ilość odpadów powstaje w gminie. Jego celem jest przybliżenie rocznego/masowego wskaźnika nagromadzenia odpadów - kg/rok. Każdy plan powinien zawierać analizę stanu gospodarki odpadami, prognozę zmian w zakresie gospodarki odpadami, przyjęte cele, kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, harmonogram i sposób realizacji działań.
Roczny/masowy wskaźnik nagromadzenia odpadów zależy od m.in. takich czynników jak:
Stopnia zamożności (zamożni mieszkańcy kupują więcej)
Miejsca zamieszkania (wieś czy miasto)
Świadomości ekologicznej Pory roku (latem ilość składowanych odpadów jest większa)
Roczna produkcja odpadów komunalnych na jednego mieszkańca
w Polsce: 250-350 kg/rok
w UE: 600-700 kg/rok
w USA: 800-900 kg/rok
W Polsce 95 % (11mln ton) odpadów jest składowana, natomiast w UE (krajach zachodnich) 95 % jest odzyskiwanych.
Skład morfologiczny odpadów komunalnych
- Odpady spożywcze pochodzenia roślinnego (obierki, resztki owoców i warzyw, pieczywo, opakowania)
- Odpady spożywcze pochodzenia zwierzęcego (resztki mięsa, kości, wyroby z ryb, tłuszcze)
- Papier i tektura (wyroby papierowe i tekturowe)
- Tworzywa sztuczne (wyroby tworzyw sztucznych)
- Materiały tekstylne (wyroby wełniane, bawełniane, włókna chemiczne)
- Szkła (szkło i stłuczka)
- Metale (złom i wyroby metalowe)
- Organiczne (powstałe po wyselekcjonowaniu składników z odpadów spożywczych)
- Mineralne i pozostałe (powstałe po wyselekcjonowaniu szła i metali, np. kawałki betonu, cegły, resztki ceramiczne)
- Wskaźnik jakościowy odpadów- skład morfologiczny odpadów komunalnych Hierarchia postępowania z odpadami
- nie wytwarzać (zapobiegać)

(…)

… Hierarchia postępowania z odpadami
- nie wytwarzać (zapobiegać)
- minimalizować powstawanie odpadów
- odzyskiwać (segregacja w systemie np. workowym lub dzwonowym)
- unieszkodliwiać
Oznakowanie tworzyw sztucznych
Oznakowanie
Nazwa tworzywa
Zastosowanie
PVC
Polichlorek winylu
Rury, płyty, opakowania po tabletkach, zabawki
PET
Politereftalan etylu
Opakowania po napojach
PE Polietylen
Worki opakowaniowe, butelki do lekarstw, pojemniki na żywność
PE-HD
PE-LD
Polietylen (o dużej gęstości)
Polietylen (o małej gęstości)
Worki opakowaniowe, butelki do lekarstw, pojemniki na żywność
PS
Polistyren
Sztućce, kubki na napoje, opakowania styropianowe, PP
Polipropylen
Sztywne folie, nakrętki, sztywne butelki, strzykawki, talerzyki turystyczne
Przebieg ćwiczenia:
Przygotowano około 15 litrów odpadów komunalnych…
… odpady typu PET (budelki). Brak mateiałów tekstylnych jest spowodowany żadkim pozbywaniem się tego typu odpadów. Odpady metalowe stanowiące 10 % wszystkich odpadów są to przedewszystkim: puszki, konserwy. Brak odpadów mineralnych świadczy o braku remontów.
Sposoby odzyskiwania
Opakowania metalowe - mogą zostać stopione w hucie, lub wykorzystane w domu jako pojemniki
Opakowania z tworzyw sztucznych…
… - możliwość wykorzystania do produkcji styropianów. Opakowania szklane - po odlepieniu etykiety można przetapiać je w hutach szkła na nowe opakowania szklane
Opakowania papierowe - opakowania silnie zanieczyszczone spala się, z reszty odzyskuje się celulozę
Odpady organiczne - kompostuje się je, czego wynikiem jest nawóz, lub spala tworząc biopaliwa
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz