Komisja Papierów Wartościowych i Giełd - strona 3

Prospekt emisyjny - Emitent

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1239

. O wprowadzeniu danego papieru wartościowego do obrotu publicznego decyduje Komisja Papierów Wartościowych i Giełd...

Prospekt emisyjny

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1162

. O wprowadzeniu danego papieru wartościowego do obrotu publicznego decyduje Komisja Papierów Wartościowych i Giełd...

Czynniki wzrostu PKB- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707

Papierów Wartościowych i Giełd, czy inne wykonujące specyficzne funkcje na rynkach finansowych...

Instytucje rynku kapitałowego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2338

oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Od 2008 objęła ona również nadzór bankowy oraz nadzór...

Rynki finansowe - omówienie

 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 728

, które przez komisje papierów wartościowych i giełd nie zostały dopuszczone do obiegu publicznego. · Rynek papierów...

Ubezpieczenia - wykład 8

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

Papierów Wartościowych i Giełd. Od 1 stycznia 2008 KNF sprawuje nadzór zintegrowany nad całym rynkiem...

Przestępstwa giełdowowe - rynek

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

nigdy nie zostanie wykryta, ale musimy mieć świadomość, że organy ścigania a szczególnie Komisja Papierów...

Rynek kapitałowy i inwestycje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847

dopuszczone do publicznego obrotu, podmiot wprowadzający musi złożyć odpowiedni wniosek do Komisji Papierów...

Obligacja - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Giełda papierów wartościowych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1183

korporacyjne (obligacje te w Polsce muszą zostać dopuszczone do obrotu giełdowego przez Komisję Papierów...