Kaufmann

Zadania z języka niemieckiego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Język niemiecki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 721

. Unsere Mutter arbeitet nicht, das heißt: Sie macht den Haushalt. Unser Vater ist Kaufmann von Beruf...

Prawo międzynarodowe a prawo krajowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1827

przedstawicielami są: A. Zorn, Ph. Zorn, E. Kaufmann, A. Lasson 63 -uznaje prymat prawa krajowego nad prawem m-dowym...

Alfred Schultz

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Socjologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3017

Kaufmann i politolog Eric Voegelin. Edmunda Husserla opisywał go jako "bankier w dzień i w nocy, filozof...

Teoria i filozofia prawa - wykłady

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 1771
Wyświetleń: 6293

...FILOZOFIA PRAWA Wykład 1. 8.10.2008 r. Modelowo wyróżnić można trzy wzorce uprawiania ogólnej refleksji nad prawem: 1. Model filozofii prawa 2. Model jurysprudencji ogólnej/ generalnej 3. Model teorii prawa Ad 1. Model fi...

Filozofia prawa - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 945
Wyświetleń: 2170

FILOZOFIA PRAWA Czy prawo musi być rozpatrywane w kategoriach filozoficznych? Uzasadnij odpowiedź. GENERALNIE TAK filozofia prawa jako obrona przed: złudzeniem pragmatycznego profesjonalizmu znajomość przepisów nie wystarcza, trzeba je rozumieć złudzeniem neutralności wobec wartości i pluralisty...

Podstawy teorii polityki - vademecum

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Roman Bcker
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1512

Kaufmann) : przywiązują wiele uwagi do sytuacji wyjątkowych Problem paradoksu: ,,Jak to się dzieje...