Katoda - strona 11

Rodzaje diod

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Elementy elektroniczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819

, katody będącej źródłem elektronów oraz anody. Anoda podłączona jest do dodatniego napięcia zasilającego...

Oscyloskop - omówienie

  • dr inż. Ryszard Niedbała
  • Elektrotechnika i elektornika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1540

. Do siatki sterującej doprowadza się potencjał ujemny względem katody. Regulowane napięcie siatki umoŜliwia...

Konwersja energii-pytania na kolokwium

  • Politechnika Wrocławska
  • dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek
  • Konwersja energii
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1057

) Schemat ogniwa PEM. Reakcje zachodzące na katodzie ogniwa PEM. Reakcje zachodzące na anodzie ogniwa PEM...