Katalog zamknięty - strona 12

Skrypt - etyka i moralność

 • Uniwersytet Łódzki
 • Etyka
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2387

zamknięty źródeł prawa wykluczył uchwały samorządu jako źródła prawa powszechnie obowiązującego ☺druga...

Prawo Spadkowe - Prawo

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1267

dziedziczenia zostały wyliczone wyczerpująco. I jest to katalog zamknięty Umyślne ciężkie przestępstwo przeciwko...

Odpowiedzi na pytania do prawa konstytucyjnego

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Paweł Sarnecki
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1610
Wyświetleń: 7133

1. Szczególna forma konstytucji i jej aspekty. Szczególna forma dotyczy: 1) Nazwy – tylko ten akt nosi miano konstytucji 2) Sposobu uchwalania – nowe konstytucje powstają zazwyczaj w szczególnym trybie odmiennym od ustaw zwykłych: - tryb ten bywa przedmiotem odrębnej regulacji konstytucyjnej...

Prawo pracy

 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 294
Wyświetleń: 4781

rodzaje umów o pracę. Jest to katalog zamknięty i obejmuje: umowę na czas określony; umowę na czas...

Postępowanie administracyjne - komplet wykładów

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 2093
Wyświetleń: 5810

Decyzje zapadające po wznowionym postępowaniu administracyjnym.Wznowienie postępowanie administracyjne może zakończyć się w trojaki sposób. Zawsze jest to decyzja administracyjna.Pierwszą z takich decyzji jest decyzja o odmowie uchylenia dotychczasowej decyzji. Zapada ona...

Organy ochrony prawnej-skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 714
Wyświetleń: 1197

obowiązującego, stanowią katalog zamknięty. Zgodnie z postanowieniami Konstytucji RP: uchwalenie Konstytucji...

Rodzaje prawa

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr. hab Jacek Matuszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2814

dr.hab Jacek Matuszewski. Notatka składa się z 57 stron. ...Nowela sierpniowa 2 sierpnia 1926r. o uprawnieniu Prezydenta RP do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy. Kryzys polityczny: Klęska polityki zagranicznej, układ z 1925r. Locarno gdzie Niemcy zagwarantowały nienaruszalność granic Belgi...