Kartel - strona 8

Rynek i konkurencja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

płac powyżej rynkowego. Formy monopolu: KARTEL - zmowa oligopolistyczna; gdy firmy z góry dzielą...

Struktury rynkowe - ekonomia

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 945

to ma najczęściej charakter doraźny. KARTEL – powstaje w celu ograniczenia konkurencji (podobnie jak pool...

Liberalizm gospodarczy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Broński
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 889
Wyświetleń: 2450

Kartel - porozumienie przedsiębiorców tej samej branży, które ma na celu ustalenie rynków zbytu...

Zarządzanie - test 1

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959

tej samej branży to: kartel syndykat wspólnota interesów 16.Najmocniejsza integracja przedsiębiorstw...

Egzamin pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Paweł Drobny
 • Konkurencyjność na rynku turystycznym
Pobrań: 609
Wyświetleń: 4151

porozumień antykonkonkurencyjnych: 1)Kartele cenowe: Art. 6 ust. 1 pkt 1) uokik - ustalanie, bezpośrednio...

Integracja-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Tomasz Postawa
 • Socjologia organizacji i kierowania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952

. kartele i syndykaty 3. wspólnoty interesów (pool, ring) 4. koncerny 5. trusty...

Teoria gier - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Edyta Małgorzata Ropuszyńska-Surma
 • Struktury rynku i ich regulacje
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1372

: -zjednoczenie wielkich firm różnych gałęzi przemysłu, firm handlujących i banków. *KARTEL: -to grupa...