Integracja-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Integracja-opracowanie - strona 1 Integracja-opracowanie - strona 2 Integracja-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

INTEGRACJA
używamy w odniesieniu do procesów zachodzących w przedsiębiorstwach. Przejawia się w scalaniu jednostek gospodarczych będących
dotąd samodzielnymi lub występującymi w innych układach organizacyjnych
FORMY INTEGRACJI
1. Ekonomiczna - wszelkie formy współdziałania przedsiębiorstw oparte na stosunkach rynkowych i odpowiadających im stosunkach
cywilnoprawnych
2. Ekonomiczno-organizacyjna - tworzenie całkowicie nowego, wyodrębnionego przedsiębiorstwa, będącego wspólną własnością
wspólników w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. (spółka)- forma integracji kapitałowej.
Współwłaściciele wnoszą udziały, ale zachowują własne przedsiębiorstwa.
Prawa wspólników do podejmowania wspólnych decyzji o działalności i rozwoju przedsiębiorstwa stosownie do wkładów kapitałowych.
Nie powoduje integracji organizacyjnej przedsiębiorstw i podporządkowania się jednemu kierownictwu. Przedsiębiorstwa wspólników
działają oddzielnie, ale z tytułu uczestnictwa w spółce mogą wziąć na siebie określone zobowiązania na zasadzie stosunków
cywilnoprawnych.
3. Organizacyjna (najsilniejsza) - wszelkie formy integracji ujęte w ramy organizacyjne.
Ramami takimi są określone instytucje z odpowiednim kierownictwem, które steruje współdziałaniem członków instytucji
(zinstytucjonalizowanej formy
- narzuca zasady współdziałania, ustalania celów, dokonywania rozliczeń, rozstrzygania kwestii spornych)
Inny podział integracji
Pozioma - łączenia przedsiębiorstw jednej branży lub jednej fazy produkcyjnej; technika, technologia wytwarzania podobna, podobne
surowce, podobne wyroby (Integracja horyzontalna), np. koksownia z kopalniami
Pionowa integracja - łączenie przedsiębiorstw o zróżnicowanej produkcji, należących do różnych branż, realizujących obróbki tego
samego surowca, np.: łączenie firm zajmujących się produkcją wyrobów z drewna
faza przedprodukcyjna ---badawczo-rozwojowa
faza poprodukcyjna ----zbyt
GŁÓWNE CELE INTEGRACJI
1. Wspólne realizowanie określonego przedsięwzięcia (np. budowa)
• kontrolowanie konkurencji (wspólna polityka)
• wyłączenie konkurencji (wspólne ceny)
2. Wykonywanie przedsięwzięć stanowiących dla poszczególnych przedsiębiorstw ich wycinkowe funkcje (zadania)
3. Wspólna eksploatacja urządzeń
4. Badania i prace rozwojowe nad wybraną technologią lub grupą wyrobów
5. Zabezpieczenie zbytu lub zaopatrzenia
a) Integracja w przód -- zabezpieczenie zbytu
b) zabezpieczenie zaopatrzenia  Integracja w tył
6. Wspólne przedsięwzięcia racjonalizatorskie
normalizacja, standaryzacja, specjalizacja (obniżenie kosztów)
7. Zapewnienie jednolitych warunków osiągania zysku (pooling); zysk gromadzony do jednej puli.
8. Wspólne reprezentowanie interesu wobec innych organizacji (np.: budżetu centralnego, terenowego, banków)
Cechy organizacji jako systemu Klasyfikacja systemów wg Kennetha Bouldinga.
Cechy organizacji jako systemu
Podstawowe formy organizacyjne:
1. zrzeszenie przejściowe
2. kartele i syndykaty
3. wspólnoty interesów (pool, ring)
4. koncerny
5. trusty ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz