Karta Praw Podstawowych - strona 7

Informatyka w administracji- test 1

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Grażyna Szpor
  • Informatyka w administracji
Pobrań: 917
Wyświetleń: 2065

standardów można ją rozpatrywać w kontekście prawa do dobrej administracji, zawartego a) w Karcie Praw...

Traktaty Rzymskie

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Dr Paulina Justyńska
  • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 714

jako Wiceprzewodniczącego KE • włącznie Karty Praw Podstawowych do prawa pierwotnego • podkreślenie zasady solidarności...

Członlowie UE

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1624

w publikacji zatytułowanej „Karta Praw Podstawowych UE a Konstytucja Europy” pisze o początkach i genezie...

I Parlament Europejski i jego kompetencje

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

, w której obowiązuje poszanowanie Karty Praw Podstawowych Unii oraz uznanie dla tradycji i systemów prawnych każdego...