Karboksylacja - strona 4

Budowa błon biologicznych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 91
Wyświetleń: 686

. Reakcję tę katalizuje karboksylaza 1,5- bisfosforybulozy. Produkty tej karboksylacji są następnie...

Fotosynteza-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Rybiak
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1197

ADP + 8 Pi + 6 NADP+ + 3 H2O Faza karboksylacji Dwutlenek węgla przyłączany jest do 1,5...

Fotosynteza-faza jasna i ciemna

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2296

karboksylacji Dwutlenek węgla przyłączany jest do 1,5-bisfosforybulozy. Enzymem katalizującym przyłączenie...

Fizjologia roślin

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. prof. UP Andrzej Skoczowski
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 1316
Wyświetleń: 6111

chloroplastów w trakcie tej fazy następują na zmianę 3 etapy przemian: - karboksylacja - redukcja - regeneracja...

Chemolitotrofy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3164

i węglanowych) Przeważnie asymilacja CO2 przez cykl Kelvina tj. karboksylację rybulozo – 1,5 – bisfosforanu...

Przemiana azotowa

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr Kamila Stach
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 3325

oraz hydroksyproliny może włączyć się do glukoneogenezy przez reakcję karboksylacji, prowadzącą do jego przemiany...

Biochemia - wykład 12

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 791

od tych reakcji anaplerotycznych cyklu Krebsa - karboksylacja pirogronianu lub fosfoenolopirogronianu z powstaniem...

Proces fotosyntezy - schemat

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Zenobiusz Dmowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1176

, przeprowadzają wyłącznie ten rodzaj fosforylacji, źródłem NADPH są natomiast inne reakcje KARBOKSYLACJA...

BARWNIKI CHLOROPLASTÓW

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1946

, podczas którego zachodzą 3 etapy przemian: karboksylacja, redukcja i regeneracja. Energia zgromadzona w ATP i NADPH...