Karboksylacja

Cykl Krebsa

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1512

kowalencyjnie przyłączonej biotyny jako kofaktora dwuetapowej reakcji karboksylacji pirogronianu. Biotyna...

Biochemia-pytania zestaw 6

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

) z karboksylacją. 2. Hormony sterujące syntezą / rozpadem glikogenu a) gdzie powstają b) na jakie enzymy działają c...

Rola biotyny - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1771

karboksylującym w reakcjach metabolicznych. Współdziałanie biotyny z enzymem przedstawia reakcja 3-karboksylacji...

Cykl Krebsa - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2492

mocznika i procesu karboksylacji Dostarczenie komórkom zredukowanych koenzymów, w których zawarta energia...

Fotosynteza - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1876

fazy: Karboksylacja: wiązanie CO2 przez organiczny akceptor (rybulozo-1,5-difosforan=RuDP) katalizowane...

Metabolizm

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Biologia
Pobrań: 497
Wyświetleń: 6454

chloroplastów fazę ciemną podzielono na 3 etapy: Karboksylację - polegającą na przyłączeniu CO2 do specjalnie...

Bakterie żelaziste - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1953

roślin dotyczą natomiast umiejscowienia zależności czasowych procesów wstępnej karboksylacji...

Cykl Calvina - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1449

się trzy fazy: *Faza karboksylacja 1,5- bisfosforanu rybulozy *Faza redukcyja kwasu 3- fosfoglicerynowego...