Metabolizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 497
Wyświetleń: 6454
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metabolizm - strona 1

Fragment notatki:

i jest opracowaniem wybranych terminów. Definiuje i wyjaśnia takie pojęcia jak: metabolizm, anabolizm, katabolizm, fosforylacja, fosforylacja substratowa, fosforylacja fotosyntetyczna, fosforylacja oksydacyjna. Dodatkowo tłumaczy takie zagadnienia jak: fotosynteza, faza jasna, faza ciemna, cykl Calvina-Bensona, karboksylacja, redukcję, regenerację, chemosynteza, glikoliza. Ponadto odpowiada na pytanie czym jest reakcja pomostowa, oddychanie wewnątrzmitochondrialne, cykl kwasu cytrynowego, utlenianie końcowe, cykl Krebsa.

Metabolizm - całokształt przemian materii i energii zachodzących w żywym organizmie.
Anabolizm - endoergiczne reakcje syntezy związków bardziej złożonych z prostszymi. Katabolizm - egzoergiczne reakcje rozpadu związków bardziej złożonych do prosztszych. Proces w którym powstaje wiązanie zawierające dużą ilość tzw. Energii swobodnej zwykle polega na kowalencyjnym związaniu reszty fosforanowej. Dlatego nazywa się go fosforylacją. Istnieją 3 możliwości fosforylowania ADP do ATP: Fosforylacja substratowa - ma miejsce, gdy reszta fosforanowa zostanie przeniesiona bezpośrednio do ADP przy wykorzystaniu energii organicznego substratu. Ten sposób ładowania ATP nie wymaga udziału tlenu i zachodzi w glikolizie oraz cyklu Krebsa. Fosforylacja fotosyntetyczna - zachodzi wyłącznie u fotoautotrofów. W procesie tym następuje konwersja energii świetlnej na chemiczną ATP. Fosforylacja oksydacyjna - zachodzi u wszystkich organizmów tlenowych. Jest to wydajny sposób magazynowania energii użytecznej biologicznie.
Fotosynteza jest specyficzna tylko dla fotoautotrofów - samożywnych organizmów, zdolnych do włączenia nieorganicznego dwutlenku węgla we własne związki organiczne. Organizmy te posiadają barwniki fotosyntetyczne i mogą przekształcać energię światła słonecznego na chemiczną, wykorzystując ją do asymilacji CO2 i następnie do „wyprodukowania” glukozy. Proces zmiany energii świetlnej na chemiczną wiązań asymilatów możemy podzielić na dwie wyrażne fazy: Faza jasna - zależna bezpośrednio od światła. W niej dochodzi do wytworzenia tzw. Siły asymilacyjnej umożliwiającej zachodzenie dalszych etapów. W f.j. ma miejsce pochłonięcie kwantów światła, naładowanie ATP i zredukowanie NADP do NADPH2. Ubocznym produktem tego procesu jest u roślin zielonych i sinic tlen. Faza ciemna - zachodząca w stromie chloroplastów i niezależna bezpośrednio od światła. W f.c. asymilowany jest CO2 i powstają związki organiczne, które mogą służyć jako substancje wyjściowe do dalszych przemian. Reakcje fazy ciemnej od CO2 do węglowodanów tworzą cykl Calvina-Bensona. Zachodzącą w stromie chloroplastów fazę ciemną podzielono na 3 etapy: Karboksylację - polegającą na przyłączeniu CO2 do specjalnie przygotowanej pięciowęglowej cząsteczki nazywanej akceptorem CO2. Redukcję - ponieważ produkt karboksylacji jest 3-węglowym kwasem organicznym, zachodzi konieczność zredukowania go do aldehydu (PAG). Niezbędna do tego energia i wodór dostarczane są z fazy jasnej. Regenerację - polegającą na odtworzeniu akceptora CO2. Potrzebna do tego energia pochodzi oczywiście z ATP syntezowanego w czasie fosforylacji fotosyntetycznej. Regeneracja jest niezbędna dla przyłączenia kolejnych cząsteczek CO2. Chemosynteza jest specyficznym rodzajem samożywności. Zasadnicza różnica pomiędzy fotosyntezą a chemosyntezą polega na wykorzystaniu odmiennych źródeł energii. Chemoautotrofy potrafią asymilować CO ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz