Kara porządkowa - strona 13

Kodeks Postępowania Administracyjnego - skrypt

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
Pobrań: 3402
Wyświetleń: 15148

Ma 53 strony. Poruszone są w niej takie zagadnienia jak: zasady ogólne postępowania administracyjnego i sądowoadminisracyjnego, przesłanki stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego, organy prowadzące postępowanie administracyjne, pełnomocnictwo procesowe, prawa procesowe, przedmiot postępow...

Prawo pracy - opracowanie zagadnień

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Grzegorz Gołdziewicz
 • Prawo pracy
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1071

wewnętrzny w zakładzie pracy, określające obowiązki stron w procesie pracy, informujące pracowników o karach...

Prawo pracy

 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 294
Wyświetleń: 4767

informujące pracowników o karach porządkowych; Regulaminu pracy nie wprowadza się, jeżeli w zakresie materii...

Prawo pracy - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Grzegorz Gołdziewicz
 • Prawo pracy
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1225

oraz nakładania niesłusznych kar porządkowych. Przepis ten nie przewiduje wprost sankcji przeciwko pracodawcy...

Postępowanie dowodowe w procesie karnym - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Joanna Dzierżanowska
 • Prawo karne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1162

Wykład 2 09.10.2012 Zagadnienia wstępne Zasada prawdy materialnej = art. 2 &2 KPK wymóg aby ustalenia faktyczne w oparciu o które następuje orzekanie były udowodnione, czyli zgodne z rzeczywistością gwarancje prawdziwości ustaleń faktycznych dowody zarysowują pewien stopień prawdopodobieństw...

Prawo gospodarcze - Firma

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1421

BHP, wystąpienia do kierowników z zaleceniami usunięcia zagrożeń, występowanie o zastosowanie kar...