Kapitał stały - strona 256

Podstawy Rachunkowości - skrypt

  • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
  • Rachunkowość
Pobrań: 651
Wyświetleń: 6209

majątku jest kapitał (kapitał własny lub kapitał obcy). Aktywa określają obszar rzeczowy majątku (czym...

Ekonomika - egzamin

  • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1225

. Kapitał zaangażowany netto = 250-80 = 170 Wskaźnik bieżącej płynności = 250/80 = 3,125 Wskaźnik...

Finanse wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2569

kapitalizacji tzn. nie są bieżąco wypłacane, ale powiększają pierwotny kapitał, a tym samym podstawę...

Teoria kosztów

  • Politechnika Gdańska
  • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1694

krótkookresowej funkcji kosztów produkcji przedsiębiorstwa: istnieje tylko jeden czynnik stały i jeden czynnik...

Rynek akcji - opracowanie

  • Uniwersytet Gdański
  • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

w kapitale spółki akcyjnej uprawniającym do partycypacji w jej zyskach w formie dywidendy oraz do majątku...