Kapitał stały wskaźnik - strona 93

Analiza zobowiązań - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Julian Urban
  • Analiza finansowa wspomagana komputerem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

, że im ten wskaźnik jest niższy, tym ryzyko finansowe jest wyższe. Duży udział kapitałów obcych w finanso-waniu...

Dźwignia finansowa - ROE - ROA

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr Barbara Kowal
  • Analiza finansowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1533

kapitałów obcych w celu podniesienia efektywności wykorzystania kapitałów własnych. Dodatni efekt dźwigni...

Usługi finalne - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • dr Alina Naruniec
  • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 987

. pogoda) - kapitał trwały - nowoczesne maszyny zmieniają się w stosunku do produktu potencjalnego - zmiany...