Rodzaje rynków finansowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje rynków finansowych - wykład - strona 1 Rodzaje rynków finansowych - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Rynki finansowe - (rynki kapitałowo pieniężne ) rynek gdzie towarem jest pieniądz w różnych postaciach gdzie jedni dostarczają pieniądze inni, którzy ich potrzebują mogą ich użyć w zamian za określona cenę.
Struktura rynku finansowego;
rynek kapitałów krótkoterminowych
udziela się kredytów krótko i średnio terminowych
kapitały krótkoterminowe lokaty krótkoterminowe
rynek międzybankowy kapitałów rynek dewizowy (obrót walutami)
rynek kapitałów długoterminowych (rynek kapitałowy)
lokowanie powyżej1 roku, gdzie znamy ich przeznaczenie
giełdy pieniężne terminowa giełda towarowa
Oba rynki maja wspólną cechę - infrastruktura, którą tworzą instytucje bankowe i poza bankowe.
Pieniądz ma różna formę:
Gotówka
Akcje i obligacje Czeki
Weksle
Bony skarbowe
Rynek jest w stanie kierować gospodarka. Jest w stanie doprowadzić do równowagi gospodarki.
Poszczególne rynki
Rynek kapitałów krótkoterminowych:
Przedmiot transakcji: wolne środki pieniężne, których ostateczne przeznaczenie nie jest jeszcze przez ich dysponentów określone a które następnie mogą być wykorzystane zarówno na wydatki konsumpcyjne, jak i na inwestycje
Popyt: banki, nie bankowe instytucje finansowe, instytucje publiczne, operatorzy bankowi i giełdowi, gospodarstwa domowe
Podaż: niewykorzystanie płynnych zasobów pieniężnych osób prywatnych, sektora gospodarstw banków krajowych i zagranicznych Pojęcie płynności:
płynność aktywu: zdolność do łatwej przemiany na pieniądze bez straty płynność systemu: zdolność zaspokojenia przez rynek pieniężny wszelkich potrzeb płatniczych przedsiębiorstw tworzących sektor gospodarczy.
Instrumenty rynku kapitałów krótkoterminowych:
weksle
czeki
komercyjne papiery dłużne
bony skarbowe transakcje repo.......
depozyty bankowe
akcept bankierski
certyfikat depozytów Rynek kapitałów długoterminowych:
stanowi mechanizm mobilizacji części dochodu narodowego (ponad wydatki bieżące) dla finansowych inwestycji. Służy przetwarzaniu kapitałów pieniężnych o charakterze oszczędnościowym na kapitał trwały, rzeczowy produkcyjny i nieprodukcyjny
Infrastruktura organizacyjna i banki inwestycyjne, giełdy papierów wartościowych
Popyt: przedsiębiorstwa nowo tworzone i funkcjonujące, ale rozszerzają swój aparat produkcyjny, państwo i jego instytucje, gospodarstwa domowe itp.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz