Kapitał stały wskaźnik - strona 33

Wskaźnik rentowności - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

po opodatkowaniu/aktywa ogółem). F. Wsk. zwrotu kapitału= (zysk po opodatkowaniu/kapitał własny). ...

Wskaźniki rentowności sprzedaży

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Renata Guzik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1610

. Istota wskaźników rentowności kapitału - pomiar stopy zwrotu (stopnia opłacalności) z zainwestowanego...

Odpowiedzi na pytania 5

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

jest w stanie wygospodarować 1 złotówka kapitałów własnych 23%, to 0,23 gr zysku badane są tutaj kapitały własne...

Analiza finansowa PKN Orlen

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 1659
Wyświetleń: 11424

akcyzowego. KAPITAŁ OBROTOWY A PŁYNNOŚĆ FINANSOWA Kapitał obrotowy w dniach obrotu Wskaźnik pokazuje...

Analiza spółki "GPRD" - charakterystyka

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

zobowiązań do kapitałów własnych= zobowiązania / kapitały własne 1,560 19. Wskaźnik pokrycia majątku...