Kapitał przedsiębiorstwa, omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 392
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kapitał przedsiębiorstwa, omówienie - strona 1 Kapitał przedsiębiorstwa, omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Kapitał przedsiębiorstwa możemy podzielić: 1. Wg kryterium okresu i sposobu zużywania kapitału na: kapitał trwały : budynki, budowle, maszyny, urządzenia oraz środki transportu ( cechy kapitału trwałego : funkcjonuje w więcej niż w 1 cyklu produkcyjnym; zachowuje swoją formę użytkową w trakcie eksploatacji; w procesie gospodarowania jego składniki przenoszą swą wartość na wytworzone towary i usługi częściami, odzwierciedleniem tych przeniesionych części jest amortyzacja (pieniężne, finansowe odzwierciedlenie stopnia zużycia składników kapitału trwałego przedsiębiorstwa)); kapitał obrotowy : surowce, materiały, półprodukty, energia oraz płace siły roboczej (cechy kapitału obrotowego: funkcjonuje tylko w 1 cyklu produkcyjnym; w całości zostaje zużywa się w 1 cyklu a jego wartość w całości przenoszona jest na wartość produkowanych towarów i usług; z reguły zmienia swoją postać użytkową); 2. Wg kryterium własności na: kapitał własny - będący własnością przedsiębiorstwa, stanowi własne źródło finansowania składników majątkowych przedsiębiorstwa; kapitał obcy - będący własnością wierzycieli przedsiębiorstwa (może mieć charakter: długoterminowy np. długoterminowe pożyczki bankowe; krótkoterminowy np. zobowiązania przedsiębiorstwa wobec dostawców czynników rzeczowych produkcji bądź wobec budżetu)
Kapitał w przedsiębiorstwie dokonuje ruchu okrężnego, musi krążyć w przedsiębiorstwie. Ruch kapitału to przekształcenie się z jednej formy w inną i przechodzenie przez kolejne stadia produkcji i obrotu tj. przechodzenie ze sfery cyrkulacji do sfery produkcji i ze sfery produkcji do sery cyrkulacji (obrotu). Jeżeli mam pieniądz , to zamieniam go w formę towarową, dzielącą się na dwa strumienie na kapitał trwały i obrotowy. To może uruchomić proces produkcji. kapitał towarowy zaangażowany w proces gospodarowania stanowi kapitał produkcyjny. W wyniku transformacji kapitału trwałego i obrotowego w dobra lub usługi otrzymujemy T'.
P 1 → T 1 → Pr 1 → T 1 ' → P 1 ' , gdzie: P 1 - kapitał w formie pieniężnej
T 1 - kapitał w formie towarowej, T 1 = kapitał trwały + kapitał obrotowy
Pr 1 - kapitał produkcyjny
T 1 ' - kapitał w formie gotowych produktów
P 1 ' - kapitał w formie pieniężnej ze sprzedaży gotowych produktów
Sprzedanie towaru na rynku oznacza jego przekształcenie w pieniądz P'. Przejście od formy P do P' to jeden cykl.
P 1 → T 1 → Pr 1 → T 1 ' → P 1 '
P 2 → T 2 → Pr 2 → T 2 ' → P 2 '
.............................................
P n → T n → Pr n → T n ' → P n '
Mogą wystąpić sytuacje:
1. P 2 = P 1 tzn. że nie zwiększamy rozmiarów produkcji, że następny cykl rozpoczynamy od tej samej wartości pieniężnej, działalność reprodukcyjna jest taka sama, przedsiębiorstwo jest w stanie stagnacji - ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz