Kapitał stały wskaźnik - strona 248

Potrzeby ludzi

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1274

się komputerem, nauczać młodzież, pilnować porządku publicznego itd. Tak więc kapitał ludzki przejawia...

Kalkulacje rolnicze

  • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1127

lub zmiennego. Amortyzacja stanowi koszt stały do chwili osiągnięcia progu amortyzacji, po przekroczeniu...

Rachunkowosc zagadnienia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1827

.Zasady gospodarowania kapitałami (funduszami) własnymi. Kapitaly własne nalezy rozpatrywac z punktu...

Mikroekonomia - wykład

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

produkcyjne ( dobra kapitałowe ) - maszyny , budynki , licencje znaki firmowe , kapitał pieniężny ( gotówka...

PKB - metoda produktowa

  • Politechnika Gdańska
  • Makroekonomia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2317

MAKROEKONOMIA PKB Ceny realne - ceny stałe z okresu bazowego pozbawione zmian inflacyjnych...