Kapitał stały finanse - strona 50

Rachunkowość - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Beata Dratwińska-Kania
 • Rachunkowość
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 6181

zobowiązania kapitał własny składniki sprawozdania finansowego bezpośrednio związane z określeniem wyników...

Analiza ekonomiczna - test - Marża

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1337

i rzeczowe składniki majątku trwałego kapitały stałe i długoterminowe papiery wartościowe należności...

Kapitał obrotowy firmy

 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1848

to można jako: Kapitał obrotowy netto = Kapitał stały - Majątek trwały Oba ujęcia, aczkolwiek różnią...

Finanse jako nauka-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

funkcja finansów: → Wykorzystywanie środków pieniężnych, zwłaszcza kapitału finansowego oraz różnych...

Statystyka - wykład 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

w kapitale własnym Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Rachunek zysków i strat Powinien zawierać informacje...

Wykłady z mikroprzedsiębiorczości

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • mgr inż. Dominik Kowal
 • Mikroprzedsiębiorczość
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3633

rozwoju państwa. Budowanie przewag konkurencyjnych na nowatorskich rozwiązaniach – źródłem: kapitał...