Kapitał stały finanse - strona 197

Ekonomiczne myślenie

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

wykorzystanie czynnika produkcji w określonym czasie praca przedsiębiorczość kapitał produkcyjny i finansowy...

Bilans, aktywa i pasywa - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2107

”] PASYWA Kapitał własny I kapitał podstawowy II kapitał samofinansowania Zobowiązania i rezerwy I rezerwy...

Ekologia i Zarządzanie środowiskowe - odpady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekologia i zarządzanie środowiskowe
Pobrań: 448
Wyświetleń: 4256

szkodzących w każdej ilości (metale ciężkie). KATEGORIE KAPITAŁU ŚRODOWISKOWEGO: Kapitał stworzony przez ludzi...

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Anna Horodecka
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2247

przez niego udziałów w kapitale akcyjnym Banku. •Każdy Gubernator oddaje głosy w imieniu członka, którego reprezentuje...

Analiza finansowa- ćwiczenia 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Gorczyńska
 • Analiza finansowa
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3101

się badaniem stanu i rozwoju finansów przedsiębiorstwa oraz finansowych skutków przedsięwzięć gospodarczych...