Kapitał stały banku - strona 31

Ekonomiczna istota pieniądza

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1365

według własności kapitału: banki państwowe, banki spółdzielcze, banki prywatne, banki o kapitale mieszanym...

Ekonomiczna istota pieniadza - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Barbara Danowska-Prokop
  • Makroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 623

według własności kapitału: banki państwowe, banki spółdzielcze, banki prywatne, banki o kapitale mieszanym...

Sprawozdzania finansowe firmy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rachunkowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

” firmy. AKTYWA: PASYWA: Majątek trwały Kapitały własne Majątek obrotowy Zobowiązania (kapitały obce...

Analiza Bilansu Przedsiębiorstwa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja
  • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 917
Wyświetleń: 3115

wskaźnika pokrycia aktywów stałych kapitałem stałym. Kapitał stały = kapitał własny + rezerwa z tytułu...