Kapitał rzeczowy

Wykłady finanse

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Dominik Brach
 • Finanse
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2702

rzeczowy (fizyczny); - kapitał finansowy; - kapitał ludzki. Kapitał rzeczowy (real capital) stanowią aktywa...

Wzrost gospodarczy- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Chudzio
 • Makroekonomia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 847

, czyli kapitału, pracy, technologii oraz ziemi. Kapitał jako czynnik wzrostu jest rozumiany jako kapitał rzeczowy...

Zasoby organizacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Dr hab. Zbigniew Kreft
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1001

. Zasoby organizacji: - kapitał rzeczowy - grunty, budynki, budowle, maszyny, urządzenia...

Geografia ekonomiczna - 4

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 700

na zagospodarowanie transportowe SprzęŜenia zwrotne pomiędzy kapitałem rzeczowym a poziomem rozwoju gospodarczego...

Poziom i wzrost produkcji w gospodarce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Władysław Raczyński
 • Makroekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1036

. Gdyby założyć, ze dwa główne czynniki produkcji to kapitał rzeczowy i siła robocza (w danym okresie mamy pewne...

Czynniki wzrostu PKB- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707

to: -Kapitał rzeczowy- kapitał rzeczowy jest tym większy, im większy jest kapitał finansowy w gospodarce...

KKoncepcja zachowania kapitału

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Maria Smejda
 • Rachunkowość
Pobrań: 574
Wyświetleń: 5964

kapitału finansowego Zachowania kapitału rzeczowego Zgodnie z koncepcją kapitału w ujęciu nominalnym...