Kapitał kulturowy

note /search

Conflict of the Faculties

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Pedagogika ogólna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

, ponieważ zinstytucjonalizowali kapitał kulturowy. Bourdieu informuje nas, że profesorowie uniwersytetów przypisują swój sukces...

Socjologia wychowania - 4 i 5

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Socjologia wychowania
Pobrań: 903
Wyświetleń: 2786

"? Potomkowie rodzin należących do klas wyższych są wyposażeni w kapitał kulturowy, ufność w możliwość sukcesu...

Teorie socjologi

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Socjologia edukacji
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1617

zróżnicowane pozycje w układach sił, zawsze zmierzają do odtworzenia struktury dystrybucji kapitału kulturowego...