Kancelaria Prezydenta RP - strona 2

Najwyższa Izba Kontroli - Nadzór

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 868

i majątkową Kancelarii Sejmu i Senatu, podobnie jak Kancelarii Prezydenta RP, TK, RPO, KRRiT, Krajowego Biura...

Obywatelstwo Polskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

wniosków Prezes Urzędu kieruje je do Kancelarii Prezydenta RP. Urząd ds. Repatriacji i Cudzoziemców powstał...

Obywatelstwo Polskie - Prawo

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2030

wniosków Prezes Urzędu kieruje je do Kancelarii Prezydenta RP. Urząd ds. Repatriacji i Cudzoziemców powstał...

Informatyka prawnicza - testy 2007

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Wierczyński
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1253

. NA STRONIE INTERNETOWEJ KANCELARII PREZYDENTA RP ZNAJDUJĄ SIĘ: a) teksty projektów ustaw zgłoszonych...

Rezerwy budżetowe - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

dotyczy to: Kancelarii Sejmu, kancelarii Senatu, kancelarii Prezydenta RP, Trybunału Konstytucyjnego, RPO...

Sprawozdanie z wykonania budżetu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta RP, SN itd. Powołana przez Prezydent RP spośród kandydatów własnych...