Rezerwy budżetowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rezerwy budżetowe - wykład - strona 1 Rezerwy budżetowe - wykład - strona 2 Rezerwy budżetowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Rezerwy budżetowe (rodzaje, dysponowanie). Rezerwa budżetowa to środki zaplanowane w budżecie po stronie wydatków, których przeznaczenie, w momencie uchwalania budżetu nie jest do końca określone. Rezerwy mają umożliwić wykonanie budżetu w sytuacjach nieprzewidzianych, np. gdy środki zaplanowane na określony rodzaj wydatków okazałyby się niewystarczające, bądź w sytuacji, gdy na określone cele wydatki w ogóle nie zostały zaplanowane, a dokonanie takich wydatków okazuje się być w trakcie roku celowe. Rezerwy budżetowe zapewniają pewną elastyczność budżetu w procesie jego wykonywania, nie należy jednak ich zbyt rozbudowywać. Rezerwy budżetowe nie maja charakteru kasowego, tzn. że w momencie uchwalania budżetu nie kryją się za nimi jakieś zgromadzone uprzednio zasoby pieniężne, które natychmiast można byłoby wydatkować. Dopiero zgromadzenie dochodów budżetowych w zaplanowanych kwotach umożliwia wykorzystanie rezerw budżetowych. Rezerwy budżetowe mogą być:
Rezerwy ogólne Są rezerwami wykonawców budżetu. To planowane wydatki na nieprzewidziane cele. W momencie uchwalania budżetu znana jest kwota takiej rezerwy, ale nieznane jest jej przeznaczenie, ani kto będzie jej dysponentem. Jej wysokość nie może przekroczyć 0,2% wydatków budżetu. Ogólną rezerwą budżetową dysponuje rada Ministrów, która może upoważnić Prezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów do dysponowania (w określonych granicach) ta rezerwą.
Rezerwy celowe Są rezerwami wykonawców budżetu. Mogą być tworzone w budżecie, w wypadkach:
mogą być przeznaczone na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej w momencie opracowywania budżetu nie jest możliwy - ich przeznaczenie nie jest znane, ale znany jest podmiot, który będzie nim dysponował, albo nie znany jest podmiot, ale znane jest przeznaczenie środków;
gdy istnieją wydatki, których źródłem finansowania są środki pochodzące z zagranicy (zwrotne i bezzwrotne); przyczyną ich tworzenia jest istnienie po stronie podmioty przekazującego środki uprawnienie do wpływania na ich przeznaczenie; suma rezerw celowych nie może przekraczać 5% wydatków budżetu.
Rezerwy dla wojewodów Nie mogą przekroczyć 1% wydane części.
Przygotowanie projektu budżetu. Przygotowanie projektu budżetu państwa przebiega wieloetapowo:
Etap pierwszy - wydanie przez Ministra Finansów noty budżetowej. Określa ona szczegółowe zasady, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu budżetu państwa i jest wydawana w formie rozporządzenia Ministra Finansów. Jej adresatami są wszyscy dysponenci części budżetu państwa. Materiały przekazywane Ministrowi Finansów, zawierające przede wszystkim przewidywane dochody i wydatki, pochodzące od poszczególnych ministrów, mają charakter wyjściowy i o ostatecznym kształcie projektowanych dochodów i wydatków poszczególnych części decyduje Minister Finansów. Ni dotyczy to: Kancelarii Sejmu, kancelarii Senatu, kancelarii Prezydenta RP, Trybunału Konstytucyjnego, RPO, SN, NSA, NIK, KRRiTV, Krajowego Biura Wyborczego, PIP, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Instytutu Pamięci Narodowej.


(…)

… zagranicznych, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi, a także wydatki przeznaczone na współfinansowanie programów realizowanych z nie podlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Poza tym nie później niż do dnia 15 grudnia roku budżetowego Rada Ministrów może ustalić, po uzyskaniu opinii sejmowej komisji finansów publicznych, która jest właściwa…
… ta rozpoczyna się w pewnym sensie już w trakcie trwania roku budżetowego, gdyż Minister Finansów zobowiązany jest do przedkładania Sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz Najwyższej Izbie Kontroli, w terminie do dnia 10 września, informacji o przebiegu wykonania budżetu państwa za I półrocze. Zmiany budżetu w trakcie roku budżetowego.
- parlament ma możliwość do­konywania zmian ustawy budżetowej…
… przed rozpoczęciem roku budżetowego (do 30 września), a w wyjątkowych sytuacjach później projekt ustawy budżetowej na rok następny. W przypadku późniejszego przedstawienia projektu RM musi przedstawić prowizorium budżetowe, które jest podstawą działania gospodarki państwa. Prowizorium budżetowe może być przedstawione tylko jeden raz w poszczególnych latach budżetowych.
Uchwalenie budżetu.
- uchwalenie projektu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz