Kamień miedziowy

Metalurgia miedzi - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Piotr Białucki
 • Technologia materiałów inżynierskich
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 3927

zawiesinowych i następnie rozdzielanie w odstojnikach kamienia miedziowego od żużla, 3. świeżenie kamienia...

Miedź - definicja i zastosowanie

 • dr Sławomir Daniel
 • Metarulgia metali nieżelaznych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1659

z topnikami i koksem, otrzymuje się kamień miedziowy i u el odpadowy. Kamień miedziowy (zawierający 55 – 65...

Otrzymywanie miedzi - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1603

i rozdzielanie uzyskanego stopu w odstojnikach na kamień miedziowy i żużel, Świeżenie kamienia miedziowego...

Metalurgia miedzi-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Hoffmann
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2352

), a drugą jest kamień miedziowy(faza siarczkowa). Do fazy siarczkowej przechodzi praktycznie cała miedź...

Zagadnienia kolokwium - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Piotr Białucki
 • Technologia materiałów inżynierskich
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2030

. Co to jest kamień miedziowy i na czym polega jego dalsza przeróbka? • Składa się głównie z siarczków miedzi i Ŝelaza...