Jeffrey Sachs

Plan Balcerowicza - opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 938

ekspertów (wśród których byli m.in. prof. Jeffrey Sachs, prof. Stanisław Gomułka, dr Stefan Kawalec i dr...

Plan Balcerowicza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1092

. Jeffrey Sachs i prof. Stanisław Gomułka) we wrześniu 1989 roku stworzył on plan reform, a 6 października...

Gospodarka światowa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 1491

technologii(W 2000 r. Jeffrey Sachs dokonał podziału gospodarki światowej wg. dostępu do technologii...

ONZ - Operacje pokojowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2170

, którym kieruje Jeffrey Sachs. W Projekt Milenijny mogą angażować się organizacje i osoby prywatne również spoza...

Janusz Skodlarski - Zarys historii gospodarczej Polski

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 2170
Wyświetleń: 3500

Zarys historii gospo- darczej Polski Janusz Skodlarski Zarys historii gospo- darczej Polski Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Łódź 2000 Projekt okładki i stron tytułowych: Maryna Wiśniewska Redaktor: Jadwiga Gniazdowska Korektor: Barb ara Wichan Copyright © by Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2...