Jednostka społeczna - strona 4

Modernizacja społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

i autonomicznych jednostek społecznych np.: - funkcje oświatowe od rodziny przejmuje szkoła; - produkcja rodzinna...

Wykład - pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Jan Pyka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1043

definicja: W ujęciu społecznym(A.Etzioni) - organizacja to jednostki społeczne lub grupy ludzi, rozmyślnie...

Kultura a cywilizacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lech Gajewski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 959

trwa do momentu życia każdej jednostki. Indywidualny - związany z jej narodzinami jako jednostki...

Ewolucja twórcza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Kazimiera Skrobisz
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

według Bergsona ma dwa źródła: społeczne i wypływające już bez nacisku społecznego, z własnej inicjatywy jednostek...

System polityczny- ujęcia definicyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Andrzej Kornaś
 • Nauka o państwie
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1407

między jednostkami społecznymi lub grupami społecznymi, w którym jedna ze stron tego stosunku ma możliwość...

Rynek jako kategoria

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1015

jednostka społeczna lub gospodarcza, tworząca zorganizowaną całość, realizująca określony zakres działań...

Rynek jako instytucja rynkowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1197

jednostka społeczna lub gospodarcza, tworząca zorganizowaną całość, realizująca określony zakres działań...