John Stuart Mill - Nowe ujęcie Szczęścia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
John Stuart Mill - Nowe ujęcie Szczęścia  - strona 1 John Stuart Mill - Nowe ujęcie Szczęścia  - strona 2

Fragment notatki:

John Stuart Mill - nie mylić z ojcem - Jamesem Millem, również utylitarystą
- rewizja utylitaryzmu, liberał
- działał w czasach, kiedy kapitalizm zaczynał odsłaniać swe słabości
- "O wolności", "Utylitaryzm", "o rządzie reprezentatywnym", "System logiki", "Zasady ekonomii politycznej", "O równouprawnieniu
kobiet"
- liberalizm Milla nie był już optymistyczną, benthamowską wizją społeczeństwa i państwa - był natomiast sceptyczny i krytyczny
- Mill dopuszczał niewielką interwencję państwa w sfery społeczno-ekonomiczne (odejście od „czystej” zasady państwa jako „stróża
nocnego”)
- reprezentował on kierunek demoliberalizmu
Każdym człowiekiem targają dwa elementy - egoizm i altruizm
Nie można sprowadzać wszystkich przyjemności i cierpień do jednego poziomu
- wyższe - duchowe
- niższe - cielesne
Nowe ujęcie Szczęścia
- ostateczny cel ludzkiego życia
- dążymy do niego poprzez dokonywane wybory
- cel ludzkości to dobro ogółu, zaś dobro ogółu to szczęście wszystkich
- szczęście wszystkich można osiągnąć, gdy jednocześnie wystąpią
- inicjatywa jednostek (społeczna, gospodarcza)
- właściwy rząd (taki którego celem jest ochrona własności)
Pluralizm jest koniecznością funkcjonowania państwa
- Cel 1 - zapewnia warunki bezpieczeństwa
- Cel 2 - zapewnia warunki korzystania z autonomii
- demokratyczne, oparte na rządzie reprezentatywnym
- zasada Suwerenności ludu
- delegacja reprezentacji
- ustrój przedstawicielski wyrazem dojrzałości społeczeństwa
- dozwolone ingerencje państwa
- państwo działa czynnie by skutecznie chronić wolność człowieka
- np. wolność słowa, prawa polityczne kobiet
Wady demokracji
- wola większości
- siła ruchów masowych
- przeciwdziałanie, jeżeli mniejszość będzie miała reprezentację
- „rządy miernoty”
- bez uprawnień politycznych dla bezdomnych i analfabetów
Autonomia - zdolność i możliwość samodzielnego myślenia i działania
- wolność negatywna (wolność od nacisków)
- konieczna by realizować cele życiowe
- wymogiem jest stałe jej użytkowanie (aktywność)
- człowiek autonomiczny cały czas się rozwija i dokonuje wyborów, nie jest bierny
- jednostka jest dynamiczna, nigdy nie jest ostatecznie uformowana
- nie wszyscy są autonomiczni - nie wszyscy korzystają
Społeczeństwo
- naczelnym zagrożeniem dla wolności jest społeczeństwo (tyrania większości - opinii publicznej)
- ochrona wolność jednostki przy pomocy postanowień prawa - zadanie państwa


(…)


John Stuart Mill
- nie mylić z ojcem - Jamesem Millem, również utylitarystą
- rewizja utylitaryzmu, liberał
- działał w czasach, kiedy kapitalizm zaczynał odsłaniać swe słabości
- "O wolności", "Utylitaryzm", "o rządzie reprezentatywnym", "System logiki", "Zasady ekonomii politycznej", "O równouprawnieniu
kobiet"
- liberalizm Milla nie był już optymistyczną, benthamowską wizją społeczeństwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz