Jednostka gospodarki nieuspołecznionej - strona 3

Polityka podatkowa w III RP- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
  • Polityka gospodarcza
Pobrań: 231
Wyświetleń: 959

podatków na obciążające tzw. jednostki gospodarki uspołecznionej (przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie...

Budownictwo - pytania nr 1

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Budownictwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1043

w budownictwie dla inwestycji podejmowanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej obejmuje: Koncepcję...

Srodki kontroli wyroku sądu polubownego

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Anna Panek
  • Arbitraż handlowy i mediacja
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

między jednostkami gospodarki uspołecznionej w tych sprawach nie był właściwy sąd powszechny tu były specyficzne...